CURS SOBRE L’ÚS DE DESFIBRIL·LADORS

Després d'haver millorat les instal·lacions municipals (pavelló multiusos i camp de futbol) amb la col·locació de dos nous desfibril·ladors, és el moment de preparar correctament tot el personal involucrat per al seu ús en cas d'emergència. El Saló de Plens de l'ajuntament ha acollit un curs sobre la utilització d'estos desfibril·ladors. Assistiren representants d’associacions, de les diferents activitats extraescolars, policia i treballadors de les instal·lacions.