Registrar usuari

* Després de registrar-te a la web, has de realitzar el pagament de l'abonament a la piscina municipal