Registrar usuari

Avís de consentiment per al tractament de dades personals.

Abans de registrar-te i utilitzar les nostres instal·lacions, per favor, llig atentament aquest avís de consentiment per al tractament de les teues dades personals.

En registrar-te al nostre lloc web dels serveis digitals de l'Ajuntament de Faura, acceptes proporcionar informació personal que inclou, entre altres dades, el teu nom, DNI i una fotografia. Utilitzarem aquesta informació exclusivament per gestionar els abonaments que adquireixes per permetre't gaudir de les nostres instal·lacions. Aquesta informació es tractarà de manera confidencial i només serà accessible pel personal autoritzat que requerisca accés a la mateixa per a la prestació del servei.

Finalitats del tractament de les teues dades personals:
  • Gestionar la compra i ús de abonaments per a l'accés a les nostres instal·lacions.
  • Facilitar la identificació d'usuaris registrats.
  • Millorar la gestió i l'operativa interna relacionada amb els nostres serveis.
Els teus drets:

Conforme al RGPD, tens dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar el tractament de les teues dades, oposar-te al mateix i sol·licitar la portabilitat de les teues dades. Si desitges exercir qualsevol d'aquests drets, pots contactar-nos a través dels mitjans que es proporcionen al nostre lloc web.

Consentiment:

Mitjançant l'acceptació d'aquest avís, atorgues el teu consentiment explícit per al tractament de les teues dades personals amb les finalitats esmentades anteriorment. Aquest consentiment és necessari per poder registrar-te i utilitzar els nostres serveis.

Recorda que pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment, encara que això no afectarà a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Per a més informació sobre com tractem les teues dades personals i sobre els teus drets, pots consultar la nostra Política de Privacitat.

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions i publicacions que pot realitzar l'Ajuntament de Faura i la possibilitat que en aquests puguen aparéixer imatges dels vostres fills durant la realització de les activitats. I atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Ajuntament de Faura, demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup els xiquets i xiquetes, en les diferents seqüències i activitats. Autoritze l'Ajuntament de Faura a publicar les imatges a les webs i xarxes socials municipals.